ကမၻာ့သတင္း

1 week 3 days ago
7,991 Hits

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားဆင္မ်ားေန႔ကို ေရွးေဟာင္းအယုဒၶယၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မတ္ ၁၃ ရက္က က်င္းပပါတယ္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း