ကမၻာ့သတင္း

2 days 41 min ago
16,714 Hits

အစၥေရးေထာင္မ်ားတြင္ အစာငတ္ခံကာ ဆႏၵျပေနသည့္ ပါလက္စတိုင္းအက်ဥ္းသား ၁၈၀၀ နီးပါးအတြက္ ေသြးစည္းေၾကာင္းကို ျပသၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း