Mizzima TV

5 days 21 hours ago

ရန္ကုန္ၿမ္ိိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ ျ့မန္မာအက္ဂ႐ုိအိတ္ခ်ိန္း(စ) အမ်ားပုိင္လီမိတက္တို႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ တညင္းကုန္း သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီး ပ

6 days 22 hours ago

အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ပဲတင္သြင္းမႈ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးက ေတာင္သူေတြနဲ႔ ပဲကုန္သည္ေတြကို ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ စတင္ေနပါၿပီ။ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ပဲစင္းငံုကို ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ မေ

Category: TV, Current News
6 days 23 hours ago

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ  ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က တစ္ဆင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပး