မြန္႐ုိးရာအထည္မ်ားကုိ တီထြင္ဆန္းသစ္သူ မိမိုးမိုး"

“တကယ္ေတာ့ လက္မႈပညာနဲ႔ပတ္သက္တာေတြက အစ္မတုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြက ပိုကြ်မ္းတယ္။ ရုိး႐ာ Handmade ေလးေတြကို ေစ်းကြက္ထဲဝင္ လာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးလုိ႔သာ ေစ်းကြက္မရေသးတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔သာ အစ္မတုိ႔ ေျခလွမ္းက မေရာက္ဘူးျဖစ္ေနတာ။ အဲေတာ့ အစ္မလည္းႀကိဳးစားေနတယ္။ အျခားတုိင္းရင္းသားေတြကိုလည္း တုိက္တြန္းခ်င္တယ္"

(မဇၥ်ိမမီဒီယာႏွင့္ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီတုိ႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္သည္)