သူ႕ကၽြန္မခံၿပီ ဇာတ္ဝင္ခန္းက ကေလးငယ္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းပါလို႔ ေျပာမရခဲ့ဟု ၾကည္စိုးထြန္းဆို

 ပါေတာ္မူခန္းမွာ ေရႊေက်ာင္း ေပၚကေနၿပီးေတာ့ ေကာင္းေလးတစ္ေယာက္ ေယာင္ေပစူးေလးနဲ႔ ဆယ္ႏွစ္သား ကေလးကေန ထြက္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ သြားၾကပါၿပီ ဘုရား ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူမ်က္ရည္က်တာ။ ဒီေကာင္ေလး ဘယ္သူပါ ဆိုတာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေျပာလို႔မရဘူး မေျပာရဲဘူး။ ဒါ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းလို႔ ဆရာတို႔ မေၾကျငာရဲဘူး။