SHAN STATE PART (6) ရြာငံၿမိဳ႕နဲ႔ ဓႏုတုိင္းရင္းသားမ်ား

ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ဟာ ေကာ္ဖီေၾကာင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားလာၿပီျဖစ္သလို ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ ထဲမွာပဲ ရွိေနတဲ့ ျပဒါးလင္းဂူလို ဂူေတြ ၊ ေရတံခြန္စိမ့္စမ္းေတြ၊ ေလ့လာေဖာ္ ထုတ္ဖို႔ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနေသးတဲ့ ျမသပိတ္ေရျပာအိုင္လို ထူးျခား တဲ့ေနရာေတြေၾကာင့္ ခရီးသြားေတြကို ဆဲြေဆာင္ထားႏုိင္တဲ့ ေဒသေလး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။