ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ားကို ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအစီစဥ္မွ ေစ႔ငွေအာင္မေထာက္ပံ႔ႏိုင္

ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP)၏ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ေရွာင္မ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည့္ အစီစဥ္မွာ စခန္းတြင္းရွိ လူအေရအတြက္အတိုင္း ေထာက္ပံ႔ေနသည့္အတြက္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအားလံုး မရရွိႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ေရွာင္ျပည္သူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကစစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) က တစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ ေထာက္ပံ႔ေပးေနသည္။ ယင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မႈကို အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ လာေရာက္စစ္ေဆးခ်ိန္ စခန္းတြင္းရွိလူစာရင္းအတိုင္း ေပးေနသည့္အတြက္ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ ျပည္သူမ်ား ရပ္ေ၀းသို႔ အလုပ္မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်န္မိုင္ေခါင္းစစ္ေရွာင္စခန္းမွ ေဒၚဂ်ာနန္ဆိုသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/40714
ရုိက္ကူး - ေမထြယ္