စမ္းေခ်ာင္း၊ ပဒုမၼာပန္းၿခံေဘးက ေစ်းဆိုင္မ်ား ဖယ္႐ွားခိုင္းလၽွင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပဒုမၼာပန္းၿခံလမ္းေဘးက ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဖယ္႐ွားခိုင္းမည္ဆိုလၽွင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ေစ်းဆိုင္ခန္း ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

႐ုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္-ေဒါင္းလူ