နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမွာ ကိုဝလံုး၏ ဖုန္း Password အား ေလးႀကိမ္ထိ ဖြင့္ခဲ့ရဟုဆို

႐ုိက္တာသတင္းေထာက္အမႈတြင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ လိုျပသက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆိုခဲ့သည့္ ရဲမွဴးေအာင္ ေက်ာ္ဆန္းမွာ ဂဏန္းေလးလံုးျဖင့္ ေလာ့ခတ္ထားသည့္ သတင္းေထာက္ကိုဝလံုး ဖုန္းအား ေလးႀကိမ္ထိ ဖြင့္ခဲ့ ရေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္မ်ားဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

သတင္း႐ုိက္ကူး/ တည္းျဖတ္- ရဲႏိုင္(ေလာက္ကိုင္)
သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/40215