မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္ လိုက္နာျခင္း မရွိဟု MPC ေၾကညာခ်က္ထုတ္

"ေကာင္စီမွာလည္း တိုင္ၾကားစာေတြေရာက္ ေနတာရွိတယ္။ ေငြေၾကးေတာင္းတယ္။ အိမ္ေတြေဆာက္ခိုင္းတယ္ ေပါ့ေနာ္၊ အမႈေတြ လိုက္ေပးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေငြလိမ္လည္သြားတယ္ဆိုတဲ့ တိုင္စာေတြရပါတယ္။ အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စစ္ေဆးၾကည့္တဲ႔အခါမွာ သတင္းစာဆရာက်င့္ဝတ္နဲ႔မညီတဲ႔ ကိစၥမ်ဳိးေတြေပါ့။ ဥပမာအားျဖင့္ မီဒီယာက်င့္ဝတ္မွာ သတင္းစာဆရာက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမလုပ္ရဘူး ဆိုတာလည္း ေရးသားထားတာ ရွိပါတယ္။ သတင္းရဖို႔အတြက္ကို ေငြေပးေငြယူ မလုပ္ရဘူးေပါ့ေနာ္။ သတင္းကို ပါလိုေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သတင္းကို မပါလိုေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေငြေပးေငြယူလုပ္လို႔ မရဘူးဆိုတာ ေရးထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္ရ႐ွိတဲ႔သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကိုယ့္ရဲ႕သတင္းရင္းျမစ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ရွိသလို က်န္တဲ႔ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို သတင္းေပးလုပ္လို႔ မရဘူးဆိုတာ ေရးထားတာရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္က အဲဒီေတြ႔ရွိခ်က္နဲ႔အညီ ဥပေဒနဲ႔ က်င့္ဝတ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇယ်ာလိႈင္က ေျပာသည္။

ရိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္-ေဒါင္းလူ၊ စိုးသူေအာင္

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/40212