အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွ ျဖစ္ရပ္ေတြ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ပန္းခ်ီျပပြဲ က်င္းပ

အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ႔ရ၊ ျမင္ေတြ႕ခဲ႔ရတဲ႔ ျမင္ကြင္းေတြကို သရုပ္ေဖာ္ေရးဆြဲထားတဲ႔ ပန္းခ်ီျပပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းျဖစ္တဲ႔ ပန္းခ်ီ  ဦးစံမင္းက သူေထာင္ထဲမွာေတြ႕ႀကံဳခဲ႔ရတဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ပန္းခ်ီအျဖစ္ ျပန္လည္ပံုေဖာ္ထားတာပါ။

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/40206
ရိုက္ကူး/တည္းျဖတ္ - စိုးသူေအာင္