စက္သံုးဆီေစ်းသည္ ပံုမွန္ေစ်းသာျဖစ္ျပီး အရံႈးခံေရာင္းခ်ေနျခင္းဟု ဆို

လက္ရိွစက္သံုးဆီေစ်းမ်ားသည္ ပံုမွန္ေစ်းသာျဖစ္ျပီး အရံႈးခံေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

"ႀကိဳးစားၿပီးေတာ႔ ေစ်းကိုမတက္ဘဲနဲ႔ေရာင္းၾကည့္မယ္။ ျပန္၀ယ္တဲ႔အခါမွ ျပန္၀ယ္တ႔ဲရက္မွာ ေစ်းေလးမ်ား ျပန္က်မလား ဆိုတဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္န႔ဲ ကိုယ႔္မွာရွိတဲ႔ဆီေလးန႔ဲ ေတာင့္ခံၿပီးေတာ႔ ေရာင္းေနတ႔ဲအပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ အႏုတ္ ၅ ဒႆမ ၄၅ % အရႈံးျပၿပီးေရာင္းေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္႔အေနနဲ႔တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ႔ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ႔စက္သံုးဆီေစ်းသည္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ေစ်းနဲ႕ မမ်ားေသာေစ်း၊ နည္းေတာင္နည္းတဲ႔ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အခ်ိဳ႕ေ၀ဖန္သူေတြ ေျပာသလို လက္၀ါးခ်င္း႐ိုက္ၿပီး အျမတ္ႀကီးယူေနတာမဟုတ္ပါဘူးလို႔ တင္ျပခ်င္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္သံုးဆီ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ က ေျပာသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/39854