တစ္ပတ္ၾကာ လိႈင္သာယာအမႈိက္ပံုမီး Bio Foam ျဖင့္ စတင္ၿငွိမ္းသတ္

ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ၾကာ ဆက္လက္ေလာင္ကြၽမ္းလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမီးကုိ Bio Foam ဓာတုေဆးရည္ျဖင့္ ယေန႔ ဧၿပီလ ၂၇ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ၿငိွမ္းသတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ Bio Foam သည္ ျဖန္းၿပီးပါက မီးျပန္လည္မေတာက္ေစဘဲ မီးခိုးအထြက္နည္းေစသည့္ ဓာတုေဆးရည္တစ္ခုျဖစ္သည္။
သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/39214