ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္ကို ၂၀၁၈ အကုန္ပိုင္းတြင္ ရိုက္ကူးမည္ျဖစ္ျပီး ေစာင့္ရက်ဳိးနပ္ေစမည္ဟု ဆို

“ဘာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရသလဲဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ရိုက္ကူးတယ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ရိုက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သမိုင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္မႈ၊ ခမ္းနားမႈ၊ ၾကီးက်ယ္မႈ၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ရိုက္ခ်င္တဲ့အတြက္ ရထားတဲ့ရန္ပံုေငြနဲ႔ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ ရန္ပံုေငြရွာရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ေတြၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္မ်ား ေစာင့္ရက်ဳိးနပ္ေစဖို႔ အာမခံပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠ႒ေဟာင္း တျဖစ္လဲ သရုပ္ေဆာင္လူမင္းက ေျပာသည္။

ရိုက္ကူး-ရွင္းသန္႔
တင္ဆက္၊တည္းျဖတ္-ေဒါင္းလူ
သတင္းအျပည့္အစံု http://www.mizzimaburmese.com/article/39136