ကစားမလား၊ နားမလား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားလို႔ဆိုလိုက္ရင္ အနံ႔အသက္မေကာင္း၊ အမိႈက္သ႐ုိက္နဲ႔ ၾကြက္ေတြေပါမ်ားလွတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို ေျပးျမင္မိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေလးကေတာ့….

႐ုိက္ကူး/ တည္းျဖတ္/ တင္ဆက္- ရဲႏိုင္(ေလာက္ကိုင္)