သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနအား သီးျခားဖြဲ႔စည္းေပးရန္ တင္ျပထား

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနထဲမွ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ သီးျခားစီ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပန္းခ်ီပန္းပုအစည္းအ႐ုံး (ဗဟို)က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း႐ုိက္ကူး/ တည္းျဖတ္- ရဲႏိုင္(ေလာက္ကိုင္)