႐ုပ္႐ွင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကို ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးက ကူညီမည္

"မ်ဳဳိးဆက္သစ္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခၚယူေတြ႔ဆုံမယ္။ ဧၿပီ လဆန္းမွာ ဒီလိုမ်ဳိးေတြ႔ၿပီးမွ ေႏြးေထြးမႈတစ္ခု ယုံၾကည္မႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းမ်ားနဲ႔ပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ၾကမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလူေတြအားလုံး အားနဲ႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထပ္ႀကိဳးစားရပါ့မယ္။ ညီညြတ္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။"ဟု ဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/38530