စႏၵရားတင္ဝင္းလိႈင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

"ေတာင္းပန္တယ္ဆိုတဲ့စကားထက္ တစ္ခုခုလုပ္ခိုင္းရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ ငါတို႔က ေျခေထာက္ကို လာကိုင္ပါဆိုရင္ေတာင္ အားလံုးက မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ႏွိပ္ေပးလို႔ေတာင္ ရတယ္။ ႏွိပ္တယ္လို႔ သေဘာထားရင္ ျပီးတာပဲေလ။ ဦးေလးက ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းကို ႏွိပ္ေပးရမွာေပါ့။ ကိုယ့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ။ ဦးေလးက လူပုဂၢိဳလ္ကို ေစာ္ကားျခင္းမဟုတ္၊ ဂုဏ္က်က္သေရ ေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ျခင္းမဟုတ္။ ဦးေလးက စင္ေပၚမွာ အခင္လြန္သြားတယ္။ ေနရာလြန္သြားတယ္။ ဦးေလးက ေနရာမထားဘူး ေျပာၾကတယ္။ အခုက ေခ်ာ္သြားတာ။ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အျပတ္ႏွိပ္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔၊ ေကာက္က်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ သြားတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္တင္ထားတဲ့အစိုးရကို ေမာ့ေတာင္ မၾကည့္ဘူး။ အရင္တုန္းက ေၾကာက္လို႔ ေမာ့မၾကည့္ရတာ။ အခုက အခ်က္အလက္နဲ႔ ေျပာတာကို အမ်က္လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ အခ်က္ကို အမ်က္အျဖစ္ မခံႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ေျပာတာ လုပ္ေပးမွာေပါ့။ ျပီးေတာ့မွ ရွင္းျပမယ္။ လူေတြေရွ႕မွာ မင္းတို႔ ႀကိဳက္တာ လုပ္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္။ လူေတြေရွ႕မွွာ ရိုးသားစြာ ျဖစ္တဲ့ဟာကို သူငယ္ခ်င္းလို၊ မိတ္ေဆြလို နားလည္ေပးပါ။ ေနာက္မွ ေျပာလိုက္မယ္။" ~ စႏၵရားတင္ဝင္းလိႈင္

သတင္း-ေဒါင္းလူ
ဓာတ္ပံု-သူရ