ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ပါမယ္

"ကၽြန္ေ္တာ္အတတ္ႏုိင္ဆံုး ျပည္သူ႔တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ပါမယ္"- သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္

#MizzimaTV

(႐ိုက္ကူး- မင္းမင္း/မဇၩိမ)