အြန္လိုင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ Group Chat ကိစၥ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠ႒ ေတာင္းပန္

"အတြင္းစည္းမွာ ေျပာေနၾကတာက ပါ၀င္တဲ႔သူေတြအေနနဲ႔ Public တင္ၿပီး ေစာ္ကားေနျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ ေျပာေနတာ။ သို႔ေသာ္ ဒါကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးေတာ့မွ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးေတာ့မွ မည္သူက တင္သြားသလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါကေတာ့ သူ႔ရဲ႕က်င့္၀တ္နဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ အတြင္းစည္းမွာ ေျပာတယ္ဆိုေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ေျပာလိုက္တဲ႔ဟာမ်ားက အခုအမ်ားျပည္သူေတြ ေတြ႔သြားၿပီ။ ေတြ႔သြားတဲ႔အခါမွာ ကာယံကံရွင္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ထိခိုက္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနပါၿပီ။ တစ္ဖက္ကလည္း အဲ႔အတြက္ေတာ့ ဒီကေလးမ်ားရဲ႕ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္က မိဘျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူတို႔ အားလံုးရဲ႕ကိုယ္စား ထိခိုက္သြားႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို ေလးေလးစားစား ေတာင္းပန္ပါတယ္။"ဟု ဦးဇင္၀ိုင္းက ေျပာသည္။

ရိုက္ကူး-ေဒါင္းလူ
တည္းျဖတ္-စိုးသူေအာင္

သတင္းအျပည့္အစံု http://www.mizzimaburmese.com/article/38447