တရားရုံးက ပယ္ခ်ခဲ႔သည္႔အမႈကို အဆင့္ဆင့္တက္၍ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း တရားစြဲဆိုသြားမည္ဟု အဆိုေတာ္ တသသေျပာ

" ၆၆ ဃ အမႈကိုလည္း အစ္မက ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားမွာပါ။ ေနာက္ထပ္လည္း အစ္မက ဒီအမႈကို ၃၈၀ အမႈကို ပယ္လိုက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အဆင့္ကေန တိုင္းအဆင့္ထိ ေနျပည္ေတာ္အဆင့္ထိ တက္သြားမယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း အစ္မရဲ႕ေရွ႕ေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးတိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွ အစ္မကို ဒီအမႈႀကီးကို ပ်က္ျပယ္ေအာင္ ဆင္ခဲ႔ၾကတဲ့ ေနာက္ထပ္တိုးဝန္ထမ္းအခ်ဳိဳ႕ကို ရဲေတြကိုလည္း အမႈဖြင့္သြားမယ္"ဟု အဆိုေတာ္တသသက ေျပာသည္။

႐ိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္-ေဒါင္းလူ
သတင္းအျပည့္အစံု- http://www.mizzimaburmese.com/article/38352