အခြန္မေလ်ာ႔လွ်င္ မတ္လကုန္တြင္ ရန္ကုန္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္၀က္ခန္႔ ရပ္တန္႔ႏုိင္ဟုဆို

"အခုမတ္လကုန္မွာ စၿပီးေတာ႔ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ၾကေတာ႔မွာ။ အဲဒီမွာစ အလုပ္ျပဳတ္မွာ။ အဲဒါကို အရမ္းအေရးႀကီးလို႔ ဒီဧၿပီလ တစ္ရက္ေန႔မွာ ဒီဟာပါသင့္တယ္။ ဒီဟာကို စေလ်ာ႔ရင္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ျပန္လည္လာရင္ ရပ္စရာ မလိုဘူးေပါ့။ အခုက ေသခ်ာၿပီမပါေတာ႔ဘူးဆိုေတာ့ ရပ္ကို ရပ္ရေတာ႔မယ္။ ဒီဟာႀကီးေတာ့ ရပ္ရေတာ့မယ္ဆုိၿပီး လကုန္ရင္ လုပ္ငန္းေတြက ကိုယ့္အလုပ္သမားေတြကို ေၾကျငာၾကရေတာ႔မွာ"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး က႑ေလ႔လာမႈအစီအစဥ္(AMCS) ၏ တာ၀န္ခံ ဦးေဇာ္ရဲ၀င္း ေျပာသည္။

သတင္းအျပည့္အစုံ - http://www.mizzimaburmese.com/article/38267