အစားအေသာက္မ်ားတြင္ "FDA ေထာက္ခံခ်က္ရ႐ွိၿပီး" စာတန္းမ်ား ထည့္သြင္းမည္

"မၾကာခင္ကာလမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကလည္း လမ္းညႊန္ထားတာရွိပါတယ္။ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားနဲ႔ စက္မႈလက္မႈအသင္းနဲ႔ ညွိၿပီးပါၿပီ၊ ထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔အစား အေသာက္ေတြ တရားဝင္ထုတ္တဲ႔အစားအေသာက္ေတြ၊ တရားဝင္သြင္းတဲ႔ အစားအေသာက္ေတြ အဲဒီမွာ ပါလာပါ့မယ္။ "FDA ေထာက္ခံခ်က္ရ႐ွိၿပီး"ဆိုတဲ႔ စာသား ပါလာမွာပါ"ဟု အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ရိုက္ကူး-မ်ဳိးျပည့္သင္း
တည္းျဖတ္-ေဒါင္းလူ