ပထမဆံုး အမိႈက္မီး႐ွိဳ႕စက္႐ံု

တန္ ၆၀ ကို မီး႐ွိဳ႕ၿပီး ထြက္လာတဲ့အပူကေန တာဘိုင္ကိုလည္ပါတယ္။ တာဘိုင္စက္စြမ္းအင္ကမွ ဂ်င္နေရတာကိုလည္ပါတယ္။ ဂ်င္နေရတာကေန ပံုမွန္ ၇၀၀ ကီလိုဝပ္ ထြက္ရွိၿပီးေတာ့ စက္႐ံုနဲ႔ ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္းေတြ အားလံုးသံုးတာကေတာ့ ၄၀၀ ကီလိုဝပ္ေလာက္ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၃၀၀ ကီလိုဝပ္ကိုေတာ့ National Grid Line ထဲ ထည့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုင္းက Y.E.S.C ရဲ႕ ေမွာ္ဘီကေန ေရႊျပည္သာကို ေပးထားတဲ့ 11KVA Grid Line ထဲကုိ ထည့္သြင္းပါတယ္။ 

(သတင္း/႐ိုက္ကူး- ႏိုင္လင္း)