ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတြင္းသႀကၤန္က်င္းပ

ဒဂုံတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္းသႀကၤန္ကို ရန္ကုန္၊ ဒဂုံတကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ ခမ္းမေ႐ွ႕တြင္ ယေန႔က်င္းပခဲ႔သည္။

မၾကာမီ ေက်ာင္းပိတ္ၿပီး သႀကၤန္တြင္း ဆုံေတြ႔ရန္မလြယ္ကူႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ ယခုလို ေက်ာင္းတြင္းသႀကၤန္ က်င္းပၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရကစားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း တြင္းသႀကၤန္က်င္းပခဲ႔သည္မွာ ၃ ႏွစ္ရွိသြားၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္ ဒဂုံတကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ ခမ္းမေ႐ွ႕တြင္ ပထမဆုံး က်င္းပႏိုင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/38146
ရုိက္ကူး/ တည္းျဖတ္ - ေဒါင္းလူ