အမြန္းႏွင့္အတူ ေဟာလိဝုဒ္သို႔ သြားလည္မည့္ ကံထူးရွင္ေၾကညာျခင္း

Ongo Mobile Money app ကုိ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲကာ အသုံးျပဳသူမ်ားအနက္မွ အဆိုေတာ္ အမြန္းႏွင့္အတူ ေဟာလိဝုဒ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ကံထူးရွင္ေၾကညာျခင္းစာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကုိ မတ္လ ၁၂ ရက္ ညေန ၅နာရီက ရန္ကုန္ ေျမနီကုန္းရွိ The Penthouse Bar တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ႔စဥ္။

ရိုက္ကူး/တည္းျဖတ္ - စိုးသူေအာင္