ခ်င္းတြင္းျမစ္နံေဘးတြင္ က်င္းပမည့္ ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္

ခ်င္းတြင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မုံရြာၿမိဳ႕၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းနံေဘး သဲေသာင္ျပင္ေပၚတြင္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပံုေငြမွ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ၄င္းေငြမ်ားသည္ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးေခါင္းစဥ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သံုးစြဲရန္ က်န္ေငြမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစုိးရအဖြဲ႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧၿပီလ ၁၁ရက္မွ ၁၃ရက္အထိအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖြင့္ပဲြမ်ားႏွင့္ ႐ုိးရာယာဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပသရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဧၿပီလ ၁၄ရက္မွ ဧၿပီ ၁၆ရက္အထိတြင္ ေရကစားျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖနားေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သတင္းအျပည့္အစံု - http://www.mizzimaburmese.com/article/38057