ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအပါအ၀င္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကို ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ေဖာင္ေဒရွင္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယေန႔ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္ရိွ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္သည့္ (၆) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္   ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရုိက္ကူး/တည္းျဖတ္ - ေဇယ်ာေမာ္