မႏၱလာမင္းရဲ႕ ပဲ့ကိုင္ရွင္ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအး

အမ်ဳိးသားေတြ လႊမ္းမိုးရာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေထာင္ပဲ့ကိုင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဦးေဆာင္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအေၾကာင္းကို ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူကေတာ့ မႏၱလာမင္းအေ၀းေျပးယာဥ္လိုင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္ထိ နာမည္ေကာင္းတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သူ ေဒၚလဲ့လဲ့ေအးပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို သူ ဘယ္လိုျဖတ္သန္းခဲ့သလဲ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ပါ...