အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) မ်ားကုိ ေက်ာ႐ုိးျပဳေသာ စီးပြားေရးစနစ္ ထူေထာင္မည္

"ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက SME ေအဂ်င္စီကို ဦးေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ SME ေအဂ်င္စီကေနၿပီးေတာ့ အေသးစိတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ သူကုိ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါမယ္။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ စနစ္တက်စိစစ္ပါမယ္" ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SME) မ်ားကုိ ေက်ာ႐ုိးျပဳေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ  လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကုိ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲသြားၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညိႈေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အကူအညီေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ နီးပါးကို စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ 

သတင္းေပးပုိ႔သူ- အာကာ (မဇၥ်ိမ)