ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ေထာက္ပံ့အေျခစုိက္စခန္းအတြက္ စင္ကာပူကုမၸဏီ ၂ ခု လက္မွတ္ေရးထုိး

စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇုိ္င္းနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာ အၾကံေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Surbana Jurong (ဆာဘာနာ ဂ်ဴ႐ုန္း) ဟာ မြန္ျပည္နယ္က ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစုိက္စခန္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္မယ့္ စင္ကာပူရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း MOSB ကုိ အေျခစုိက္စခန္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ လုိအပ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးဒီဇုိင္းကုိ ေပးသြားဖုိ႔ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကုိ ဒီေန႔မွာ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒိစာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကုိေအာင္သူရက ဆက္ၿပီး ေျပာျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။