အမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးအသင္း ပိုၿပီးအားေကာင္းလာဖို႔ေအာင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ျပည္တြင္းအမ်ဳိးသမီးလိဂ္ၿပိဳင္ပဲြေတြကို ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဘာလံုးရာသီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းကို တင္ဆက္ထားပါတယ္။