ဘတ္(စ္)ကားေရာက္ရွိခ်ိန္ျပ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ဖုန္းအားသြင္းေပါက္မ်ား ပါ၀င္မည့္ မွတ္တုိင္မ်ား တည္ေဆာက္မည္

ကမၻာ့ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပက ဘတ္(စ္)ကား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဘတ္(စ္)ကားမွတ္တိုိင္ေတြကို ပြင့္ထြန္းစျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္အနည္းအငယ္အတြင္း ျမင္ေတြ႔သြားရဖုိ႔ရွိေနပါတယ္။

ဒီလုိအဆင့္ျမင့္ ဘတ္(စ္)ကားမွတ္တုိင္ ၅၀၀ ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္းတန္ေၾကးရွိတဲ့ သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀ ရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ဳိးတူပူးေပါင္းထားတဲ့ FMIDecaux နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီတုိ႔က ရန္ကုန္တုိ္င္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေရွ႕မွာ ယေန႔ (၂၀.၁.၂၀၁၈) ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္အရ အဆင့္ျမင့္ ဘတ္(စ္)ကား မွတ္တုိင္ ၅၀၀ ကုိ အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းအတြက္  အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိသူ ကုမၸဏီေတြကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ကေန ၇ ရက္ေန႔အထိ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြကေန တင္ဒါေခၚယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဆုိျပဳခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီ ၅ ခုအနက္ FMI နဲ႔ JCDecaux ကုမၸဏီတုိ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းထားတဲ့ FMIDecaux ကို ဘတ္(စ္)ကား မွတ္တုိင္ အဆင့္ျမွင့္တင္တဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။