ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အစားအေသာက္ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပမည္

ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္ေတြကို တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရးတို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းက ဦးစီးျပဳလုပ္တဲ့  ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ကေန ၄ ရက္ေန႔ အထိ တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။