ျပည္ပသုိ႔ စားေသာက္ကုန္ တန္ဘုိးျမင့္ ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔မႈ အားနည္းလ်က္ရွိ

ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္တဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြဟာ  ျပည္ပကုိ တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္ေတြ တင္ပုိ႔ႏုိင္မႈ အားနည္းေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ေတြကို Value Added ထုတ္ကုန္ေတြအေနနဲ႔ မတင္ပုိ႔ႏုိင္တာလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သတ္သက္ၿပီး  ျမန္မာႏုိင္ငံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအး၀င္းက  ဒီအေပၚမွာအဓိက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကုိအာကာက တင္ျပထားပါတယ္။