ယခင္ႏွစ္ ကာလတူအခ်ိန္ထက္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲဇင္းငုံေစ်း ထက္၀က္ခန္႔ က်ဆင္း

လက္ရွိ ျပည္တြင္းက ျပည္ပကုိ ပဲမ်ိဳးစုံတင္ပို႔ရာမွာ မတ္ပဲ၊ ပဲဇင္းငုံနဲ႔ ပဲတီစိမ္းေတြကို အဓိကတင္ပို႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ  ျပည္တြင္းက ပဲအမ်ားဆုံး၀ယ္ယူေနတဲ့  အိႏိၵယႏုိင္ငံက  ပဲ၀ယ္ယူမႈကုိ ကန္႔သတ္လိုက္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပဲေစ်းႏႈန္းေတြ သိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ အနည္းငယ္ ျပန္ျမင့္တက္ခဲ့ေပမယ့္ အခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွာေတာ့ ပဲေစ်းႏႈန္းေတြ ျပန္လည္က်ဆင္းေနပါတယ္။ လက္ရွိ မတ္ပဲနဲ႔ ပဲဇင္းငုံေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူရဲ႕ ထက္၀က္နီးပါးသာ ရွိေနပါတယ္။ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကုိအာကာက တင္ျပထားပါတယ္။