"တညင္းကုန္း အဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးက ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေစဖုိ႔ ပံ့ပုိးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္"

"ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ကလည္း တကယ့္ကုိ အိတ္ခ်ိန္း(စ) စင္တာႀကီး (Exchange Center) ျဖစ္လာရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးကိစၥေတြ၊ ၀ယ္လုိအားနဲ႔ ေရာင္းလုိအား ကုိက္ညီမွ်တမႈ ကိစၥေတြအျပင္ တုိင္းျပည္မွာ အင္မတန္မွ ေကာက္ယူဖုိ႔ ခက္ခဲၿပီး မွန္၊ မမွန္ရွိ မရွိ ဆုိတာလည္း မေသခ်ာတဲ့ အခ်က္အလက္ (Data) စတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္ အခု စၿပီးေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း Data ေတြ ေကာက္မယ္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ Data ေတြကုိ တိတိက်က် ေကာက္မယ္"ဟု ျမန္မာအက္ဂ႐ုိအိတ္ခ်ိန္း(စ) အမ်ားပုိင္လီမိတက္ (MAEX) ၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ဦးသူရိန္ေအာင္က မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

အဆုိပါ တညင္းကုန္း သစ္သီး၀လံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်းသစ္ႀကီးကုိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္သာလမ္းႏွင့္ ပုလဲလမ္းေထာင့္၊ တညင္းကုန္းဘူတာရွိ ေျမဧက ၈၃ ဧကေပၚတြင္  ျမန္မာအက္ဂ႐ုိအိတ္ခ်ိန္း(စ) အမ်ားပုိင္လီမိတက္ (MAEX) က အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အႀကိဳဖြင့္လွစ္မႈကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။