ကြ်န္မတို႔အတြက္ ဥပေဒေရးရာ အေမးအေျဖ

အသက္တစ္ရာ မေနရ အမႈတစ္ရာ ႀကံဳရဆိုတဲ့ စကားပံုအတိုင္းပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားဆံုး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ၊ ကေလးစရိတ္ရလုိမႈ၊ ကေလး အုပ္ထိန္းခြင့္ ရလိုမႈ၊ လင္မယား ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ၊ သမီးရည္းစားအၾကား အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာေတြ စတဲ့ အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ေဒၚလွလွရီ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းခန္းမွာ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးထားပါတယ္။