၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အမ်ဳိးသမီးဆုိင္ရာ ထူးျခားသတင္းမ်ား

ဒီထူးျခားမႈေတြထဲမွာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး အလားအလာေကာင္းမြန္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေနေသးတာေတြ၊ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ရပ္ေလးေတြ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။