ခ်စ္သူဘ၀မွာ တိတ္တိတ္ေလး လက္မွတ္ထိုးလက္ထပ္ထားရင္ ဘာျဖစ္ႏုိင္လဲ

ကြ်န္မတို႔ ခ်စ္သူဘ၀မွာ မိဘေတြ မသိေအာင္ တိတ္တိတ္ေလး လက္မွတ္ထိုးခ်င္လို႔ပါ။ ဘာျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ အႀကံျပဳေပးပါရွင္။