ေဒသအလုိက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးမည့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု က်င္းပသြားမည္

ေဒသအလိုက္ထုတ္ကုန္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အတြင္း တင္ပို႔ႏုိင္ဖို႔  ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက  စီစဥ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္သြားမည့္ အသိအမွတ္ျပဳျပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို အခုဇန္န၀ါရီလထဲမွာ က်င္းပသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။