၀န္ထုပ္၊၀န္ပုိးမဟုတ္သည့္ အခြန္ေငြမ်ဳိးထမ္းေဆာင္ေစရန္ စီစဥ္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆုိ

"ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ အခြန္ႏႈန္းထားကို ရမယ္ဆိုရင္ အားလုံးလည္း ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးတစ္ခုလို ထမ္းထားရတဲ့ အခြန္ေငြမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့ ေငြေၾကးမ်ိဳးနဲ႔ ရခ်င္ပါတယ္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္တစ္ေယာက္အေပၚမွာ ႀကီးေလးတဲ့ အခြန္တစ္ခုကို ထမ္းေနရတာနဲ႔စာရင္ အိမ္တလုံးပိုင္ဆိုင္တဲ့ လူတေယာက္ကေန ၿပီးေတာ့ ဒီေျမခြန္ကို ၂၅၀ ေလာက္ ေဆာင္ေနရာကေန ၿပီးေတာ့ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ေလာက္ ေဆာင္လိုက္မႈဟာ ဘာမွႀကီးေလးတဲ့ အေျခအေန မဟုတ္ပဲနဲ႔ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္" ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ Parkroyal Hotel ၌ Renaissance Institute ဥာဏ္လင္းသစ္သုေတသနအဖြဲ႔မွ ျပဳလုပ္သည့္ "ၿမိဳ႕ျပမ်ား လွ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာမႈတြင္ ႀကဳံေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း -  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိပစၥည္းခြန္စနစ္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း "ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူ၀ါဒစာတမ္းမိတ္ဆက္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆိုသည္။