ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လမ္းစပြင့္လာ

ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဟာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအသစ္အရ ႏုိ္င္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း-YSX မွာ ႏုိင္ငံသားေတြ နည္းတူ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ၀င္ေရာက္ျပဳ လုပ္ႏုိ္င္ဖုိ႔ လမ္းစေပၚလာတာေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ္လုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီ မ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ မိတ္ဆက္အသိေပးျခင္း အခမ္းအနားအၿပီး မဇၥ်ိမကုိ ေျပာပါတယ္။

အသစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအသစ္အရ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားသား ထည့္၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုုိ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမွင့္ထားၿပီး အဲဒိကုမၸဏီရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအျဖစ္သာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားတာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ႏုိင္ငံျခားသားေတြဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ အမႈေဆာင္အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ဦးသက္ထြန္းဦးကေတာ့ စေတာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားသား ပါ၀င္မႈနဲ႔ ေရာင္း၀ယ္မႈကုိ တိက်တဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ဳိး ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။