ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ကုိ အသြင္ေျပာင္းလဲေစမည္

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ အျမဲေမးေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္ ကုိ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ယခု ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ 

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္က တည္းက ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီအက္ဥပေဒအေဟာင္းကုိ ဒီေန႔ေခတ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ အသြင္ေျပာင္းလဲေစဖုိ႔နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆုိပါတယ္။

ဥပေဒသစ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ငနး္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဖုန္း၀င္းကုိ မဇၥ်ိမက ေမးၾကည့္တဲ့အခါ ဥပေဒအသစ္အရ ႏုိင္ငံျခားနဲ႔ ႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပါင္းစပ္လုပ္ေနရတဲ့ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းနဲ႔ အခြန္ကိစၥ ေတြအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တရားမ၀င္ စာခ်ဳပ္၊စာတမ္းနဲ႔ စာရင္းဇယား ျပသနာေတြကုိ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ အသစ္ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င့္သုံးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။