စီးပြားေရးတုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ေဆြးေႏြး

Coca-Cola ကုိကာကုိလာ၊ GE ၊ ဖုိဒ့္၊ မုိက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္ႏွင့္ General Motors စသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လာေရာက္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားေနသည့္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ GM Motors ကုမၸဏီ၏ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုးခုိင္က ေျပာပါတယ္။ ကုိေကာင္းဆက္နုိင္က ေပးပုိ႔ထားပါတယ္။