ပုဂံေျမရဲ႕အလွကို ေ၀ဟင္ကေန ၾကည့္ရႈႏုိင္ဖို႔အတြက္ Tasty Trip ခရီးသြားအဖဲြ႕ေတြ မိုးပ်ံပူေဖာင္းနဲ႔ ပ်ံတက္

ပုဂံေျမရဲ႕အလွကို ေ၀ဟင္ကေန ၾကည့္ရႈႏုိင္ဖို႔အတြက္ Tasty Trip ခရီးသြားအဖဲြ႕ေတြ မိုးပ်ံပူေဖာင္းနဲ႔ ပ်ံတက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပခရီးသြားေတြ ဘာေၾကာင့္ ပူေဖာင္းစီးၿပီး ပုဂံေျမကို ၾကည့္ရႈၾကသလဲ ဒီအပိုင္းမွာ ေတြ႕ရမွာပါ။