နမၼတူ၀န္းက်င္စစ္ေရွာင္စခန္းက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အေျခအေန

ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္းေတြက အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြ ဘာေတြႀကံဳေတြ႔ေနရသလဲ။

ၿငိမး္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပဋိပကၡေတြၾကားမွာ သူတို႔ ဘယ္လို ရုန္းကန္ေနရသလဲ။

ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္က သူတို႔ေတြအတြက္ ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေနသလဲဆိုတာကုိ နမၼတူၿမိဳ႕ဝန္းက်င္မွာ သြားေရာက္ ရိုက္ကူးတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။