ေနရပ္ျပန္ဖို႔ မေရရာေသးတဲ့ ဘ၀ေတြ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ တိုက္ပဲြေရွာင္စခန္းေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီစခန္းေတြမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့လူဦးေရရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္က အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြပါ။ ဒီေနရာမွာ သူတို႔ေနထိုင္လာရတာ အခုဆိုရင္ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ မေရရာေသးတဲ့အေျခအေနမွာ ရွိေနၾကဆဲပါ။