ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား စီးပြားေရးက႑မွာ ဦးေဆာင္မႈ တုိးျမွင့္ဖုိ႔ AUSTCHAM MYANMAR က ပ့ံပိုးေပးေနပါတယ္

"ကၽြန္မမွာ အေမရွိတယ္၊ အဘြားရွိတယ္၊ ညီမ၊ အစ္မလည္း ရွိတယ္၊ အခု ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဆုိတာကလည္း ဒီမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာ လည္း ကမၻာအႏွံ႕မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေတ်းလ်မွာလဲ အတူတူပါပဲ။ ကၽြန္မကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးကိစၥ၊ စီးပြားေရးက႑က အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အျမဲ အာ႐ုံစုိက္ထားတယ္၊ စီးပြားေရးသေဘာအရလည္း  ဘက္မမွ်တာ၊ မတူညီတာေတြ ရွိေနပါတယ္" ဟု ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာကုန္သည္စီးပြားေရးအသင္း၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မစၥ ဂ်ဳိဒီ က မဇၥ်ိမတီဗီြႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သီးသန္႔ေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ေျပာဆုိထားသည္။