သဘာဝသစ္ေတာထြက္သစ္ အသံုးျပဳထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ယာယီရပ္ဆုိင္း

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက သစ္ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ ထုိသို႔ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း MIC ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာၾကားသည္။

သဘာဝသစ္ေတာေတြက ထြက္တဲ့သစ္ေတြကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳမယ့္ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးေနတာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ယာယီရပ္ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ မဇၥ်ိမ စီးပြားေရးသတင္းေထာက္ ကိုေကာင္းဆက္ႏုိင္က တင္ျပသြားမွာပါ။